Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w naszej szkole

34258832 1918658508186489 7969374442646142976 oRada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obradowała w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy


Dnia 2 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. prof. Gerarda Labudy miała miejsce szczególnie ważne dla działalności zrzeszeniowej uroczystość – odbyło się posiedzenie XX kadencji Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tradycyjnie już wiosenno-letnie zgromadzenia władz ZKP odbywa się w miejscu rokrocznego Zjazdu Kaszubów. W tym roku Kaszubi z całego świata pojawią się w Luzinie 7 lipca 2018 roku.


Otwarcia posiedzenia Rady Naczelnej dokonał Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmund Wittbrodt, który powitał przybyłych do Luzina uczestników obrad, dziękując dyr. szkoły Kazimierzowi Bistroniowi za udostępnienie miejsca na obrady. Wybrano prezydium, w skład którego weszli: Mieczysław Bistroń jako przewodniczący oraz Joanna Borchmann oraz Jan Wyrowiński jako członkowie. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie zarządu Głównego ZKP za rok 2017 oraz udzielono Zarządowi Głównemu absolutorium za miniony rok. Ważnym punktem obrad była informacja wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera oraz dyr. GOK-u Krystyny Potrykus i dyr. GOSiRT-u Piotra Klechy na temat przygotowań do nadchodzącego Zjazdu Kaszubów w Luzinie. Oprócz tego przedstawiono informacje o działalności w 2017 r. Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Fundacji Wydawnictwa Kaszubsko-Pomorskiego, Akademii Kształcenia Zawodowego, Klubu Studenckiego „Pomorania”, Klubu Turystycznego „Wanożnik”. Podjęto uchwałę w sprawie zaangażowania członków ZKP w jesiennych wyborach samorządowych oraz udzielono wotum zaufania Łukaszowi Grzędzickiemu dla dalszych prac w składzie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości. Jan Wyrowiński omówił inicjatywę wzniesienia w Toruniu pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku i udziału w tym przedsięwzięciu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Na koniec prof. Edmund Wittbrodt podziękował prezesowi luzińskiego Oddziału ZKP Mieczysławowi Bistroniowi za prowadzenie obrad i zaprosił wszystkich zebranych na XX Światowy Zjazd Kaszubów do Luzina.

 

Resized 20180602 102607001 3487