Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z nutą patriotyzmu

22 czerwca, w piątek, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas siódmych szkoły podstawowej nr 2 i klas drugich gimnazjum. W związku z tym, iż w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie uczestniczyli w akademii szkolnej poświęconej właśnie temu wydarzeniu. Nie obyło się więc bez pieśni patriotycznych śpiewanych przez niezawodny chór pod wodzą pani Zosi Meyer oraz wierszy o tematyce narodowowyzwoleńczej recytowanych przez uczniów klas drugich gimnazjum.


Po zakończonej części artystycznej wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody za całoroczną pracę. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców, pani Aleksandra Meyer, która podziękowała Dyrektorowi za współpracę, a uczniom za wysiłek włożony w naukę. Uroczystość zakończył pan Dyrektor życząc wszystkim dalszych sukcesów w nauce i udanych wakacji.

 

A.Czerwonko