„Praeceptor bonus omni modo

fiat nobis amicus nec officium
in docendo spectet sed affectum”  

(„Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi
sposobami stara się być naszym przyjacielem
i w nauczaniu niech nie widzi obowiązku, lecz uczucie”)

 

 

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - zapraszamy

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie należy składać w terminie od 28 lutego do 27 marca 2024 r. do dyrektora szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.

Załącznik nr 1 - wniosek o przyjęcie do do oddziału przedszkolnego – do pobrania

Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem – do pobrania

Załącznik nr 3  – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie tej szkoły – do pobrania

Formularze druków w formie papierowej dostępne są w sekretariacie szkoły.

 Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Hirsz - sekretarz szkołyZobacz swoje oceny! :)


W e-dzienniku:
tutaj

 


 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA