Piękny dzień w szkole...!!!

W miniony piątek obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji polonistki Grażyna Kulas i Aleksandra Gaszta przygotowały apel o humorystycznym przesłaniu z życia szkoły.


Występujący uczniowie z klas 8 D i 3 D chętnie wcielili się w postaci nauczycielek a także rodziny uczniów, uczęszczających do szkoły. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszej placówki i grona pedagogicznego. Młodzi artyści docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Występ został uświetniony słowiczym śpiewem naszego chóru szkolnego pod opieką pani Zosi Meyer. Należy również wspomnieć o wspaniałej, jesiennej dekoracji, którą wykonała pani Bogusia Sajnok.


Obecny pan dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi byli zachwyceni grą aktorską naszych uczniów. Na zakończenie przewodnicząca Rady Rodziców pani Aleksandra Meyer złożyła na ręce pana dyrektora życzenia dla całego grona pedagogicznego, oraz przekazała zakupiony przez Radę Rodziców laminator i gilotynę, z którego nauczyciele będą korzystali dla ulepszenia materiałów dydaktycznych.Głos zabrał również pan dyrektor, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy dydaktyków. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w wykonywaniu tego wyjątkowego zawodu.


Jak co roku i tego dnia każdy czuł podniosłą atmosferę uroczystości.

Aleksandra Gaszta