LEKCJE WYCHOWAWCZE O TEMATYCE PATRIOTYCZNO-NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

W ramach szkolnego projektu: „Tyś mi najukochańsza Ojczyzno!”, wszystkie klasy naszej szkoły na godzinach wychowawczych realizowały następujące tematy patriotyczno-niepodległościowe:
1. 100-lecie Niepodległości. Patriotyzm i niepodległość - rola i znaczenie w XXI w.
2. Nasza Polska - Nasze Kaszuby - Nasze Luzino. Patriotyzm ogólnopolski i regionalno-lokalny.


Rok 2018 jest rokiem szczególnym, gdyż świętujemy Stulecie Niepodległości. Nasi uczniowie zostali zapoznani z definicją i tłem historycznym Święta Odzyskania Niepodległości. Zarówno wychowawcy jak i nauczyciele historii nie tylko zapoznali uczniów z definicją patriotyzmu i niepodległości, ale również przypomnieli o szczególnych wydarzeniach dotyczących historii narodu polskiego oraz postaciami z nimi związanymi.


Nasi uczniowie znają życiorysy Bohaterów Niepodległej: Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Antoniego Abrahama i rozumieją, jak ważną rolę odegrały te postaci historyczne w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Józef Piłsudski odegrał kluczową rolę w spełnieniu marzeń Polaków o niepodległym państwie. Nasi uczniowie wiedzą, że przyjazd Piłsudskiego do Warszawy w 1918 roku był ważnym wydarzeniem w walce o niezawisłe państwo polskie, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości to właśnie Piłsudski walczył o utrzymanie granic odrodzonej ojczyzny jako Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego, a następnie Pierwszy Marszałek Polski. Z kolei generał Józef Haller znany jest jako „Błękitny Generał” , a jego patriotyczny akt, jakim były symboliczne zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku, okazały się kamieniem milowym w drodze Polaków do odzyskania niepodległości. Natomiast Antoni Abraham znany jako propagator polskości Pomorza, kaszubski działacz społeczny, nazywany „królem Kaszubów”, zasługuje na miano bohatera, ponieważ agitował za przyłączeniem Kaszub do Polski. Był delegatem na onferencję pokojową do Paryża i podczas konferencji wersalskiej żądał przyłączenia Kaszub do Polski („Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”).


Podkreślić należy, iż uczniowie w ramach realizowanego programu godzin wychowawczych wykonywali wspólne klasowe plakaty pt. „Nasza Polska – Nasze Kaszuby - Nasze Luzino” i najbardziej oryginalne oraz kreatywne plakaty wykonały następujące klasy: 7f, 8e, 8g, 7c, 7k i 3f. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie uczciły „Stulecie Niepodległości” klasowym zdjęciem na tle baneru na szkole, będącego hołdem dla Naszych Bohaterów Niepodległej.


Nasi uczniowie mają świadomość znaczenia patriotyzmu jako wartości, którą warto przyjąć w swoim systemie moralnym. Nasi wychowankowie rozumieją znaczenie patriotyzmu w aspekcie ogólnopolskim i lokalnym. Przywiązanie i miłość do Kaszub - naszej małej ojczyzny są dla nich tak samo ważne jak poszanowanie, umiłowanie i oddanie Polsce.


K. Czarnecka