Maksymiliana Meyera wędrówki po kontynentach

14 grudnia 2018 roku nasz uczeń Maksymilian Meyer pomyślnie przeszedł eliminacje rejonowe kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

 

Założeniem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy geograficznej młodzieży, rozwijanie kompetencji kluczowych, promocji nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów, przygotowanie uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia. Zadania stawiane zawodnikom sprzyjają rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzają twórcze myślenie oraz kształtują kompetencje kluczowe.

 

Pomyślne przejście eliminacji szkolnych dało Maksymilianowi miejsce wśród młodych geografów zakwalifikowanych do II stopnia (rejonowego). Tam osiągnął wymagane 70% punktów i w efekcie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Maksymilian tak wspomina swój udział: "Zauważyłem różnicę pomiędzy szkolnym, a rejonowym etapem. Było zdecydowanie trudniej, wymagano dużo większej wiedzy. Na szczęście czułem się dobrze przygotowany i po cichu liczyłem na pomyślny wynik"

 

Uczeń, który bierze udział w eliminacjach rejonowych, oprócz umiejętności programowych - porusza się swobodnie w zagadnieniach z literatury dodatkowej (encyklopedia Wikipedia, czasopisma), np. identyfikuje wybrane krajobrazy naturalne i zmienione przez człowieka, opisuje położenie i środowisko przyrodnicze, wyróżnia państwa i ich stolice, charakteryzuje regiony geograficzne, ludność, urbanizację, a także orientuje się w problemach społecznych i gospodarczych.

 

Przed naszym laureatem etap wojewódzki, który odbędzie się 4 marca 2019 w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Maksymilian będzie mógł się sprawdzić w takich obszarach tematycznych jak: zróżnicowanie geograficzne wybranych państw, współczesne konflikty i zagrożenia, relacje przyroda – człowiek – gospodarka, odkrycia i badania, atrakcje turystyczne, charakterystyka Polonii. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.