WARSZTATY Z GIPSEM W ROLI GŁÓWNEJ

16 grudnia w naszej szkole dzieci z klas pierwszych wzięły udział w warsztatach gipsowych. Podczas tych zajęć zapoznały się z procesem powstawania odlewów począwszy od przygotowania masy gipsowej, aż po suche odlewy. Warsztaty gipsowe są formą edukacji, która pozwala na rozwinięcie się u dzieci zdolności manualnych oraz kreatywnego myślenia.

Uczestnicy wykonali własnoręcznie trzy odlewy gipsowe, które po wyschnięciu w czasie zajęć plastycznych będą mogli pomalować. Tematyka odlewów była dostosowana do świąt Bożego Narodzenia. Przepiękne, własnoręcznie zrobione szopki dzieci będą miały okazję wręczyć swoim bliskim podczas spotkania wigilijnego. Taka forma prezentu uczy kultywowania tradycji rodzinnych.


Katarzyna Kamień