Powiatowa narada dyrektorów szkół w Luzinie

W dniu 30.01.2020 r. w naszej Szkole Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizowało spotkanie, w którym wzięło udział 60 dyrektorów szkół podstawowych powiatu wejherowskiego. Spotkanie poprowadzili wizytatorzy p. Krzysztof Kurszewski, p. Gabriela Lis i p. Joanna Galińska. Tematem było: „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
Po części oficjalnej dyrektorzy pozostali na wspólnej kawie i rozmowach o bieżącej sytuacji szkół.
Narada dyrektorów szkół była bardzo dobrą prezentacją gminy Luzino w środowisku oświatowym.