Rada Rodziców pracuje aktywnie

W dniu 04.12.2019 r. odbyły się spotkania rodziców z nauczycielami szkoły – wywiadówka. Przewodnicząca Rady Rodziców spotkała się w tym dniu z dyrekcją szkoły. Omawiano sprawy bieżące jak i najbliższą przyszłość (tj. II semestr).

Rada Rodziców pod przewodnictwem p. Justyny Orzeszek zdążyła się wykazać już teraz zaradnością i skutecznością. Pozyskano środki finansowe na projektor do świetlicy szkolnej itp. Zaplanowano uroczyste obchody Dnia Dziecka i Święta Szkoły w nowej rzeczywistości szkolnej po reformie. Spotkanie przebiegło w życzliwej i merytorycznej atmosferze.