Pożegnania

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie. Oficjalnie zakończył się dla nich nie tylko rok szkolny 2020/2021, ale także kolejny etap edukacyjny. Albert Einstein uważał, że: „ nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy”. Ten rok szkolny był wyjątkowy i bardzo trudny. Ze względu na wprowadzenie czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID- 19 nauka wkroczyła do domów rodzinnych i całkowicie zmieniła swój charakter. Uczniowie i nauczyciele stanęli w obliczu nowej rzeczywistości, z którą trzeba było się zmierzyć.

Priorytetem szkoły stała się nie tylko nauka, ale wzbudzanie w młodych ludziach ciekawości świata, twórczego i nieskrępowanego myślenia, zasad poszanowania drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie oraz tolerancji.

Uroczystość zakończenia przybrała formę pikniku, w czasie którego uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja i zaproszeni goście spotkali się przed budynkiem szkoły, aby uhonorować tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. Uczniom zostały rozdane nagrody za osiągnięcia w różnych kategoriach: zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. Popłynęły także podziękowania dla nauczycieli i pracowników administracji naszej szkoły, którym przyznano Nagrodę Dyrektora. Szczere słowa wdzięczności skierowano do ks. Mateusza Koszałki, który w tym roku zakończył pracę w naszej szkole. W tych plenerowych warunkach p. Dyrektor Kazimierz Bistroń życzył wszystkim bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku.
Kolejnym etapem zakończenia czasu edukacji ósmoklasistów była ostatnia godzina wychowawcza, podczas której nauczyciele rozdali świadectwa.
Rok szkolny 2020/2021 dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie był intensywny w pracę, doświadczenia i realizację marzeń, zatem czas na zasłużony wypoczynek. Wszystkim życzymy cudownych wakacji!!!

N. Kupska

Fotografie z uroczystości na stronie inetrnetowej w zakładce galeria zdjęć.