Rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2020/2021.

Edukacja wczesnoszkolna

Elemantarz Odkrywców klasa 1 . Podręcznik zintegrowany. Wyd. Nowa Era

Język angielski

Podręcznik BUGS TEAM 1 wyd. Macmillan

Zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM wyd. Macmillan

Religia

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność, autor : Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, red ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak.

 Podręczniki do klasy I z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2020/2021.

Edukacja wczesnoszkolna

Elemantarz Odkrywców klasa 2 . Podręcznik zintegrowany. Wyd. Nowa Era

Język angielski

Podręcznik BUGS TEAM 2 wyd. Macmillan

Zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM wyd. Macmillan

Religia

„ Idziemy do Jezusa” wydawnictwo Jedność. Podręcznik do religii kla klasy 2 szkoły podstawowej

Podręczniki do klasy II z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2020/2021.

Język polski

Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban wyd. GWO

Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń wersja B. Nowa wersja na rok szkolny 2020/2021 A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban wyd. GWO

Język angielski

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Brainy 4- Nick Beare, wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

 

Matematyka

Podręcznik Matematyka z plusem 4

Zeszyt ćwiczeń (Wersja C) wyd. GWO

Przyroda

Podręcznik „Tajemnice przyrody.” Zeszyt ćwiczeń klasa 4 , wyd. Nowa Era

Historia

Podręcznik, Podróże w czasie do kl 4.+ zeszyt ćwiczeń Tomasz Małkowski Wyd. GWO

Plastyka

Podręcznik do plastyki – kl. 4 „Do Dzieła” – Nowa Era

Technika

Podręcznik do techniki – kl. 4 „ Jak to działa ?” – Nowa Era

Informatyka

Podręcznik „Teraz bajty.” Informatyka dla szkoły podstawowej klasa IV. Wyd. Migra

Muzyka

Podręcznik do muzyki dla klasy 4 „Lekcja muzyki” M.Gromek, G.Kilbach. Wyd. nowa era

Religia

Miejsce pełne BOGActw, Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność, autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.

 Podręczniki do klasy IV z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2020/2021.

Język polski

Język polski 5 Między nami. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń wersja B, A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język angielski

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Brainy 5- Nick Beare, wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

Kontynuacja z klasy 4 „Mach mit 2”

Matematyka

Podręcznik Matematyka z plusem 5

Zeszyt ćwiczeń (Wersja C) wyd. GWO

Biologia

Podręcznik „ Puls życia” wyd. Nowa Era, Marian Sęktas, Joanna Stawarz,

ćwiczenia „ Puls życia” wyd. Nowa Era Jalanta Holeczek, Jolanta pawłowska, Jacek Pawłowski

Geografia

Podręcznik „ Planeta Nowa 5 Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz+ zeszyt ćwiczeń Kamila Skomoroko

Historia

Podręcznik, Podróże w czasie do kl 5.+ zeszyt ćwiczeń Tomasz Małkowski Wyd. GWO

 

Plastyka

Podręcznik do plastyki – kl. 5 „Do Dzieła” – Nowa Era

 

Technika

Podręcznik do techniki – kl. 5 „ Jak to działa ?” – Nowa Era

 

Informatyka

Podręcznik „Teraz bajty.” Informatyka dla szkoły podstawowej klasa V. Wyd. Migra

Muzyka

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 „Lekcja muzyki” M.Gromek, G.Kilbach. Wyd. Nowa Era

Religia

Podręcznik do religii dla kl. 5, „ Spotkania uBOGAcające” wyd. Jedność

 Podręczniki do klasy V z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 20202021.

Język polski

Język Polski 7 „ Między nami” Podręcznik wyd. GWO, A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka                                                      Język Polski 7 Między nami ćwiczenia – wersja B. Nowa wersja na rok   szkolny 2020/2021wyd. GWO A.Łuczak, E. Prylińska                                                                          

Język angielski

Brainy 7 Macmillan                                                                              Catherine McBeth - podręcznik
Katherine Stannett - ćwiczenia

Język niemiecki

„ Das ist Deutsch Kompakt 7 – podręcznik + ćwiczenia nr dopuszczenia 814/1/2017 autor Jolanta Kamińska

Matematyka

Podręcznik Matematyka z Plusem + ćwiczenia podstawowe,                                               nr w wykazie MEN 780/4/2017

Geografia

Planeta Nowa, podręcznik do geografii dla Kl. 7, wyd. Nowa Era, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał + zeszyt ćwiczeń

Historia

Historia 7 podręcznik dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej wyd. GWO, Tomasz Małkowski

Biologia

Podręcznik „ Puls życia” wyd. Nowa Era Małgorzata Jefimow                                       ćwiczenia „Puls życia „ wyd. Nowa Era, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec

Chemia

Chemia CIEKAWA CHEMIA- podręcznik 7; WSIP,

Fizyka

„ Spotkania z fizyką 7” autorzy Grażyna Francuz Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska, nr dopuszczenia 885/1/2017 wyd. Nowa Era

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność, autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska.

Plastyka

Podręcznik do plastyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej „ Do dzieła”   wyd. Nowa Era

Muzyka

Podręcznik do muzyki w klasie VII „ Lekcja muzyki” wyd. Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. VII wyd. Migra

 Podręczniki do klasy VII z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników dla klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2020/2021.

Język polski

Podręcznik do języka polskiego kl. VIII Myśli i słowa, E.Nowak, J. Gaweł, WSiP
Zeszyt ćwiczeń: Język polski kl.VIII, Gramatyka i stylistyka, WSiP

Język angielski

Repetytorium Ósmoklasisty Macmillan
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles książka

Język niemiecki

Magnet Smart 2 Lektor KLETT Autor Gorgio Motta + zeszyt ćwiczeń

Matematyka

Podręcznik Matematyka z Plusem 8 + ćwiczenia podstawowe,                                      nr w wykazie MEN 780/5/2018

Geografia

Planeta Nowa, podręcznik do geografii dla klasy ósmej wyd. Nowa Era, Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński + zeszyt ćwiczeń ( autor Ryszard Przybył)

Historia

Historia 8 podręcznik dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej, Tomasz Małkowski wyd. GWO

WOS

Wiedza o społeczeństwie Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, wyd. OPERON podręcznik + ćwiczenia dla kl. 8 Szkoły Podstawowej

Biologia

Klasa VIII - Biologia 8, WSiP, E. Jastrzębska, E.Kłos, E.Pyłka-Gutowska, W.Kofta

Chemia

Chemia CIEKAWA CHEMIA- podręcznik 8; WSIP.

Fizyka

Świat fizyki - B. Sagnowska   kl.8 821/2/2017 wydawnictwo WSiP

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność,

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa VIII - Edukacja dla bezpieczeństwa 8, WSiP, Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII wyd. Migra

 Podręczniki do klasy VIII z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.