Wykaz podręczników do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Edukacja wczesnoszkolna

Elemantarz Odkrywców klasa 1, cz.1, cz.2, cz.3,cz.4 .

Podręcznik zintegrowany nowa edycja 2020-2022. Wyd. Nowa Era

Elementarz odkrywców kl.1, cz.1, cz.2, Podręcznik matematyczny nowa edycja 2020-2022, wyd. Nowa Era

Zestaw ćwiczeń 2020, ed. zintegrowana, ed. matematyczna, muzyka ed. informatyczna

Język angielski

Podręcznik BUGS TEAM 1 wyd. Macmillan

Zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM wyd. Macmillan

Religia

"Poznaję Boży świat" Podręcznik do religii do kl.1 wyd. Jedność

 Podręczniki do klasy I z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywców klasa 2, cz.1, cz.2, cz.3,cz.4 .

Podręcznik zintegrowany wyd. Nowa Era

Elementarz odkrywców kl.2, cz.1, cz.2, Podręcznik matematyczny nowa edycja 2020-2022, wyd. Nowa Era

Zeszyty ćwiczeń: ed. zintegrowana, ed. matematyczna, muzyka,

ed. informatyczna

Język angielski

Podręcznik BUGS TEAM 2 wyd. Macmillan

Zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM wyd. Macmillan

Religia

„Idziemy do Jezusa” wydawnictwo Jedność. Podręcznik do religii kla klasy 2 szkoły podstawowej

Podręczniki do klasy II z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

 

Wykaz podręczników do klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywców klasa 3, cz.1, cz.2, cz.3,cz.4 .

Podręcznik zintegrowany wyd. Nowa Era

Elementarz odkrywców kl.3, cz.1, cz.2, Podręcznik matematyczny nowa edycja 2020-2022, wyd. Nowa Era

Zeszyty ćwiczeń: ed. zintegrowana, ed. matematyczna, muzyka,

ed. informatyczna

Język angielski

Podręcznik BUGS TEAM 3 wyd. Macmillan

Zeszyt ćwiczeń BUGS TEAM wyd. Macmillan

Religia

„Jezus jest z nami” Zeszyt ćwiczeń z płytą CD do religii dla kl. 3, wyd. jedność

Podręczniki do klasy III z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Język polski

Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban wyd. GWO

Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń (wersja B , jednoczęściowa) A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban wyd. GWO

Język angielski

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Brainy 4 - Nick Beare, wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

 

Matematyka

Podręcznik Matematyka z plusem 4

Zeszyt ćwiczeń (Wersja C) wyd. GWO

Przyroda

Podręcznik „Tajemnice przyrody.” Zeszyt ćwiczeń klasa 4, wyd. Nowa Era

Historia

Historia 4, autor Tomasz Małkowski, wyd. GWO

Plastyka

Podręcznik do plastyki – kl. 4 „Do Dzieła” – Nowa Era

Technika

Podręcznik do techniki – kl. 4 „ Jak to działa ?” – Nowa Era

Informatyka

Podręcznik „Teraz bajty.” Informatyka dla szkoły podstawowej klasa IV. Wyd. Migra

Muzyka

Podręcznik do muzyki dla klasy 4 „Lekcja muzyki” M.Gromek, G.Kilbach. Wyd. nowa era

Religia

Miejsce pełne BOGActw, Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Jedność.

 Podręczniki do klasy IV z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Język polski

Język polski 5 Między nami. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń wersja B, A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język angielski

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Brainy 5- Nick Beare, wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

Kontynuacja z klasy 4 „Mach mit 1”

Matematyka

Podręcznik Matematyka z plusem 5

Zeszyt ćwiczeń (Wersja C) wyd. GWO

Biologia

Podręcznik „Puls życia” wyd. Nowa Era, Marian Sęktas, Joanna Stawarz,

ćwiczenia „Puls życia” wyd. Nowa Era Jalanta Holeczek, Jolanta pawłowska, Jacek Pawłowski

Geografia

Podręcznik „ Planeta Nowa 5 Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz+ zeszyt ćwiczeń Kamila Skomoroko

Historia

Historia 5 Tomasz Małkowski Wyd. GWO

Plastyka

Podręcznik do plastyki – kl. 5 „Do Dzieła” – Nowa Era

 

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej –Lech Łabecki i Marta Łabecka

Informatyka

Podręcznik „Teraz bajty.” Informatyka dla szkoły podstawowej klasa V. Wyd. Migra

Muzyka

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 „Lekcja muzyki” M.Gromek, G.Kilbach. Wyd. Nowa Era

Religia

Podręcznik do religii dla kl. 5, „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” wyd. Jedność

 Podręczniki do klasy V z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników do klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

 

Język polski

Język polski 6 Między nami. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń wersja B, A. Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO

Język angielski

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Brainy 6- Katherine Stannet, wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

Mach mit neu 2”

Matematyka

Podręcznik Matematyka z plusem 6,

Zeszyt ćwiczeń (Wersja C) wyd. GWO

Biologia

Podręcznik „ Puls życia” wyd. Nowa Era, Joanna Stawarz,

Puls życia” zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era Jalanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hesiec

Geografia

Podręcznik „ Planeta Nowa 6 Dawid Szczypiński, Roman Molarz, Tomasz Rachwał, + zeszyt ćwiczeń Kamila Skomoroko

Historia

Historia 6 Tomasz Małkowski Wyd. GWO

 

Plastyka

Podręcznik do plastyki – kl. 6 „Do Dzieła” – Nowa Era

 

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej – Lech Łabecki i Marta Łabecka

Informatyka

Podręcznik „Teraz bajty.” Informatyka dla szkoły podstawowej klasa 6. Wyd. Migra, Grażyna Koba

Muzyka

Podręcznik do muzyki dla klasy 6 „Lekcja muzyki” M.Gromek, G.Kilbach. Wyd. Nowa Era

Religia

Podręcznik do religii dla kl. 6, „ Tajemnice BOGAtego życia” wyd. Jedność

 

Podręczniki do klasy VI z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

 

Wykaz podręczników dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Język polski

Język Polski 7 „ Między nami” Podręcznik wyd. GWO, A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka                                                      

Język Polski 7 Między nami ćwiczenia – wersja B, jednoczęściowa wyd. GWO A.Łuczak, E. Prylińska

Język angielski

Brainy 7 Macmillan                                            Catherine McBeth - podręcznik
Katherine Stannett - ćwiczenia

Język niemiecki

„Das ist Deutsch Kompakt 7

Matematyka

Podręcznik Matematyka z Plusem 7+ ćwiczenia podstawowe, 

Geografia

Planeta Nowa, podręcznik do geografii dla Kl. 7, wyd. Nowa Era, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał + zeszyt ćwiczeń

Historia

Historia 7 podręcznik dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej wyd. GWO, Tomasz Małkowski

Biologia

Podręcznik „ Puls życia” wyd. Nowa Era Małgorzata Jefimow                                       ćwiczenia „Puls życia" wyd. Nowa Era, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec

Chemia

Chemia CIEKAWA CHEMIA- podręcznik 7; WSIP,

Fizyka

„Spotkania z fizyką 7” autorzy Grażyna Francuz Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska, nr dopuszczenia 885/1/2017 wyd. Nowa Era

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność, autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska.

Plastyka

Podręcznik do plastyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej „Do dzieła”   wyd. Nowa Era

Muzyka

Podręcznik do muzyki w klasie VII „Lekcja muzyki” wyd. Nowa Era Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej kl. VII wyd. Migra

 Podręczniki do klasy VII z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.

 

Wykaz podręczników dla klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie

na rok szkolny 2021/2022.

Język polski

Język polski 8, Między nami, GWO Agnieszka Łuczak, Ewa Pyrlińska + ćwiczenia ( wersja B, jednoczęściowa) Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Język angielski

Brainy 8 Catherine McBeth, Nick Beare – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt kl. VIII

Matematyka

Podręcznik Matematyka z Plusem 8 + ćwiczenia podstawowe

Geografia

Planeta Nowa, podręcznik do geografii dla klasy ósmej wyd. Nowa Era, Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński + zeszyt ćwiczeń ( autor Ryszard Przybył)

Historia

Historia 8 podręcznik dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej, Tomasz Małkowski wyd. GWO

WOS

Wiedza o społeczeństwie Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, wyd. OPERON podręcznik + ćwiczenia dla kl. 8 Szkoły Podstawowej

Biologia

Puls życia – podręcznik kl. 8, Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Puls życia – zeszyt ćwiczeń kl8, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec

Chemia

Chemia CIEKAWA CHEMIA- podręcznik 8; WSIP.

Fizyka

„Spotkania z fizyką 8” wyd. Nowa Era, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska, nr dopuszczenia 885/2/2018

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność,

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa VIII - Edukacja dla bezpieczeństwa 8, WSiP, Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

Informatyka

Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII wyd. Migra

 Podręczniki do klasy VIII z wyjątkiem podręcznika do religii zakupuje szkoła.