Rok szkolny 2019/2020

 

 

pedagog szkolny

pedagog

 

 

Gabinet pedagoga i psychologa szkolnegoGabinet pedagoga szkolnego jest połączony z gabinetem psychologa szkolnego i znajduje się na I piętrze, obok sali 19.

Nr telefonu: 58 678-26-13 wew.27Godziny pracy pedagoga szkolnego i psychologa w roku szkolnym 2018/2019:

8.00 - 15.00

 

 


Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

są określone przez Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Czym zajmuje się pedagog szkolny:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.

 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.

 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


  Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 • przyjdź także z każdą sprawą, z która sam nie potrafisz sobie poradzić

  Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

 • masz pytania dotyczące problemów w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

 • szukasz pomocyCzym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,

 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,

 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,

 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści),

 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),

 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),

 • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.,

 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.


Kto może się zgłosić do psychologa?

1. Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami,

 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany),

 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie,

 • nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.

2. Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania,

 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

3. Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie,

 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.  UWAGA!!

  Pedagoga i psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych. 

Przeciwdziałając przemocy

Przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo.

 

Nie pozwól, aby ktoś Ciebie, twoich najbliższych, koleżankę lub kolegę krzywdził.


Nie ukrywaj swoich problemów. Są osoby, które mogą Ci pomóc.

 

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy – zgłoś się o pomoc do:

 

- wychowawcy,

- nauczyciela,

- pedagoga szkolnego,

- psychologa szkolnego,

- dyrekcji szkoły,

- pozostałych pracownikow szkoły.