Święto Niepodległości

16 listopada br. w SP nr 2 im. G. Labudy odbył się apel z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie to miało wymiar dualny, ponieważ podsumowano i wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w Biegach dla Niepodległej. Pamięci Pawła i Franciszka Perszonów. Dyrektor szkoły p. K. Bistroń zaznaczył, że celem tych sportowych zmagań było uczczenie pamięci Pawła Perszona oraz jego syna Franciszka, mieszkańców Barłomina, którzy podczas drugiej wojny światowej oddali swoje życie za ojczyznę. Inicjatorzy tego wydarzenia podkreślili, że warto „ich heroiczne czyny biegiem pamięci uhonorować!”. Zwycięzcom biegów nagrody wręczali p. dyr K. Bistroń, P. Klecha, M. Kaliszewski, K. Bober, A. Meyer, którzy gratulowali młodym sportowcom hartu ducha oraz życzyli dalszych sukcesów sportowych zwłaszcza takich, zainspirowanych patriotyzmem. Zwróciła na to również uwagę przewodnicząca Rady Rodziców, p. Meyer, mówiąc, że niezmiernie cieszy ją fakt, że Święto Niepodległości w naszej szkole nie jest jedynie jednodniowym wydarzeniem.

Warto zaznaczyć, że do obchodów przygotowywaliśmy się już od początku września, co zresztą uwidacznia się na murach szkoły w postaci banerów o tematyce niepodległościowej oraz wewnątrz niej, gdzie patriotyczny rys można zauważyć na niemalże każdej ścianie budynku: plakaty, flagi, projekcje filmów historycznych...


Podczas apelu podkreślono, że 11 listopada 1918 roku świadomy siebie naród odzyskał własne, utracone niegdyś państwo, swój niepodległy byt. W dodatku rozdzielony między trzech zaborców, złączył się w jeden organizm.


Jak krucha jest wolność mogliśmy się przekonać szybko, bo po 21 latach znowu Polacy musieli walczyć o swoją niepodległość, gdy zaborczy nacjonalizm niemiecki w niewiarygodnie dramatycznym wydaniu hitlerowskim ukazał swą twarz.


Druga wojna światowa, która wybuchła 1 września 1939 roku, obrała sobie za kolebkę, wszystkich tragicznych kataklizmów, właśnie Polskę.
Jednym z najkrwawszych miejsc na mapie Polskiej historii są położone niedaleko Luzina Lasy Wielkiej Piaśnicy, gdzie, jak oceniają historycy, zamordowano od 12 do 14 tysięcy ofiar, dlatego też nazywa się je „Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”.


Warto w tym miejscu posłużyć się Norwidowską filozofią z 1871 r., na temat ojczyzny, gdzie czytamy, że nie można zniszczyć narodu, gdzie miłość do ojczyzny jest silniejsza niż śmierć. Stąd wniosek, że to wielka miłość Polaków do swojej ojczyzny chroni ją przed unicestwieniem. Czy to możliwe? Otóż, jak twierdzi ks. Józef Tischner, posługując się cytatem zaczerpniętym z Karola Libelta: „Miłość Ojczyzny jest Polakowi bóstwem na ziemi; ona całą duszę jego przenika; po Bogu kocha Ojczyznę najbardziej”.


Zatem stańmy się strażnikami pamięci naszych przodków! Dbajmy o naszą historię i pielęgnujmy wspomnienia o nich, aby ich poświęcenie nie poszło na marne.

 

Lewna