Konkurs Historyczny „Bohaterowie Niepodległej”

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy w Luzinie istotne są wszystkie działania nakierowane na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia zarówno w aspekcie ogólnopolskim, jak też lokalnym.


W ramach realizowanego projektu szkolnego pt. „Tyś mi najukochańsza, Ojczyzno” uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie historycznym „Bohaterowie Niepodległej”, którego założeniem było wykonanie albumu historycznego, przedstawiającego bohaterów niepodległościowych zarówno tych ogólnopolskich, jak też regionalnych i lokalnych.

Zaznaczyć należy, iż uczniowie mieli do wyboru dwie wersje: nie tylko tradycyjną papierową, ale również elektroniczną w formie prezentacji Microsoft PowerPoint. Natomiast technika wykonania albumów była dowolna. Komisja konkursowa oceniała kreatywność i oryginalność albumów, a także to czy uwzględnieni w nich zostali bohaterowie ogólnopolscy, regionalni i lokalni. W dniu 9 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie komisja konkursu historycznego „Bohaterowie Niepodległej” w składzie: Katarzyna Czarnecka, Natalia Kupska, Dorota Labudda i Iwona Maszota dokonała oceny oddanych jedenastu albumów historycznych. Po wnikliwej analizie komisja podjęła decyzję o wyłonieniu spośród uczestników najlepszych prac:


I miejsce: Agata Klawikowska (kl. IIIf)


II miejsce: Oliwia Kendziora (kl.VII j)


III miejsce: Oliwia Holender (kl.VII e)


Wyróżnienie: Marcin Gruba (kl.VII j).


14 grudnia laureatom konkursu pogratulował pan dyrektor Kazimierz Bistroń, wręczając dyplomy i książki o tematyce niepodległościowej oraz regionalnej.


Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej i budzenie świadomości narodowej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dla luzińskiej szkoły noszącej imię wybitnego luzińskiego Kaszuby i znakomitego historyka istotne są wszystkie działania nakierowane zarówno na kształtowanie postaw patriotycznych, opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, jak też na uwrażliwienie młodego pokolenia na hasło wolności i poczucie tożsamości narodowej.